Categories
Random

Szív-szútra

Szív-szútra

MAKA  HANNYA  HARAMITA SHINGYO

A meghaladáshoz segítő Nagy Bölcsesség Szutra lényege

Kan ji zai bo satzu. Gyo jin hannya haramita ji. Sho ken go unAz Igazi Szabadság Bodhiszatvája, a Nagy Bölcsesség mély gyakorlata által megérti, hogy a test és az öt szkandhakai ku. Do issai ku yaku. Sha ri shi. Shiki fu I ku. Ku fu I shiki.(érzet, észlelés, gondolat, tevékenység, tudat) nem más, mint üresség – ku- és e megértés által mindazokat segíti,Shiki soku ze ku. Ku soku ze shiki. Ju so gyo shiki. Yaku buakik szenvednek. Sáriputra, a jelenségek nem különböznek ku-tól. Ku nem különbözik a jelenségektől. A jelenségek nyo ze. Sha ri shi. Ze sho ho ku so. Fu sho fumetsu. Fu ku fuku-vá lesznek. Ku jelenséggé lesz ( a forma az üresség, az üresség a forma), az öt szkandha természetesen jelenség.jo. Fu zo fu gen. Ze ko ku chu. Mu shiki mi ju so gyo shiki.Sáriputra, minden jelenség ku jelleggel bír, nincs se születés, se kezdet, se tisztaság, se szenny, se növekedés, se csökkenés.Mu gen ni bi ze shin I. Mu shiki sho ko mi soku ho. Mu genÉppen ezért ku-ban nincsen se forma, se szakndha, se szem, se fül, se orr, se nyelv, se test, se tudat, se szín, kai nai shi mu I shiki kai. Mu mu myo yaku mu mu myo jin.se hang, , se illat, se íz, se tapintás,  se gondolati tárgy; nincs tudás, se nem tudás, se illúzió, se az ilúzió megszűnése: seNai shi mu ro shi. Yaku mu ro shi jin. Mu ku shu metsu do.szenvedéss, se hanyatlás, se halál; se a hanyatlás vége, se a szenvedés megszűntetése: nincsen ismeret, se haszon.Mu chi yaku mu toku. I mu sho toku ko. Bo dai sat ta e han.se haszon nélküliség. A Bodhiszattva számára hála ennek a bölcsességnek, amely a meghaladáshoz vezetnya haramita ko. Shin mu ke ge mu ke ge ko. Mu u ku fu. Onnem létezik se ijedtség, se félelem, minden illúzió és ragaszkodás el van távolítva és felfoghatja az élet végső célját,ri issai ten do mu so. Ku gyo ne han. San ze sho butsu.a nirvánát.  A múlt, a jelen, a jövő mindhen buddhája eljuthat ennek a E hannya harami ta ko. Toku a nokuta ra san myaku san bodai.legfelsőbb bölcsességnek a megértésére, amely megszabadít a szenvedéstől.Ko chi hannya hara mita. Ze dai jin shu. Ze dai myo shu. Ze és segít rálelni a valóságra. Ez az igézés (mantra)mu jo shu. Ze mu to do shu. Shin jitsu fu ko koösszehasonlíthatatlan és hasonló nélküli,setsu hannya haramita shu. Soku setsu shu watsu. azt mondja magáról:Gya tei, gya tei hara gyatei

„Menjünk, menjünk, menjünk együttHara so gyatei.a meghaladáson túlra,”Bo ji so wa ka.a satori partjára.Hannya shingyoSHIGUSEIGANA négy fogadalomShu jo muhen seigan doHabár számosak az élőlények, fogadom, hogy mindegyiket megmentem.

 (együtt)Bonno mujin seigandanHabár számosak a szenvedélyek, fogadom, hogy mindegyiket legyőzömHomon muryo segangakuHabár számosak a dharmák, fogadom, hogy mindegyiket elnyeremButsu do mujo seiganjoLegyen bármilyen tökéletes egy Buddha, fogadom, hogy azzá válok.SUTRA  DU  KESA

A kesa szutrája

 (A Boddhiszattvák és a szerzetesek. A zazen végén kell háromszor mondani; közben a fejre van helyezve a rakusan, oly módon eldfordítva, hogy a kalligráfia kerüljön kívülre: a kezek gasshoban vannak)

 Dai sai gedda pu kuEgyetemes ruha, határtalan és boldoggá avatott Muso fukeden ieMost elnyertem a Buddha szatorijátHibu nyorai kyoHogy minden élőlényt segítsekKodo sho shu joÓ csodálatos felszabadulás

 

JI  HO  SAN(Együtt, kezek gasshoban)

Ji ho san shi I fuMinden múltbéli, jelenbéli, és jövőbéli buddha a tíz iránybanShi son bu sa mo ko saMinden boddhiszattva és pátriárkaMo ko ho jya ho ro mi„A meghaladó bölcsesség” szútrája